Minke’s Meaningful-Craft Designs

Alle producten van “Minke’s Meaningful-Craft Designs” zijn ontworpen en ontwikkeld om mensen te stimuleren en te inspireren om de creativiteit uit zichzelf te halen. Deze producten zijn zeer functioneel en zinvol en bieden vele verwerkingsmogelijkheden in veel projecten. Laat je creatieve geest spreken en creëren vanuit je gevoelens en vanuit je hart. Alles wat je vanuit jezelf creëert, heeft voor jouw een betekenis. Het beïnvloedt je functioneren, het maakt je gelukkig en geeft je positieve energie. Creatief zijn met je geest en handen geeft je kracht om beter te functioneren op school en in je werk.

All products from Meaningfull-Crafts are designed and developed to stimulate and inspire people to get the creativity out of themselves. These products are very functional and meaningful and they offer many possibilities for processing in many projects. Let your creative mind speak and create from your feelings and from your heart. Everything you create from yourself, has a meaning for you. It affects your functioning, it makes you happy and gives you positive energy. Being creative with your mind and hands gives you strength to function better at school and in your work.


Producten