Anna Gretha Design

In de producten van Anna Gretha Design wordt een lettertype verwerkt die gemaakt is van het handschrift van Anna Gretha Visser. Door haar handschrift te gebruiken, geeft ze een boodschap door aan de wereld, die ze heeft achter gelaten, voordat ze overleed. Het geven van een knuffel betekende heel veel voor Anna Gretha, dus haar boodschap is, “Iedereen heeft wel eens een knuffel nodig, dus geef mijn knuffels door ook als ik hier niet meer ben”.  10% van de opbrengst van de producten waar de boodschap van Anna Gretha in is verwerkt, wordt gedoneerd aan de kanker stichting in Nederland. Alle mensen die deze producten verkopen en in hun hobby gebruiken, steunen op deze manier “De knuffelactie tegen Kanker”  

Meaningful crafts uses a font made from the handwriting of Anna Gretha Visser. By using her handwriting, she passes on a message to the world she left behind before she died. Giving a hug meant a lot to Anna Gretha, so her message is, “Everyone needs a hug sometimes, so pass on my hugs even when I’m no longer here”. 10% of the proceeds from the products in which the message from Anna Gretha is incorporated is donated to the cancer foundation in the Netherlands.   All people who sell these products and use them in their hobby support “The hug action against Cancer” in this way  

Anna Gretha Visser
02-04-1969 / 22-10-2016

The Netherlands

Producten Anna Gretha Design